Loodgehalte in drinkwater blijft onder de norm dankzij Druppa waterfilter

Achtergrond project

Bij de bouw van huizen werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw gebruikgemaakt van lood in leidingsystemen voor de aanleg van drinkwatervoorzieningen. Met de kennis van nu is bekend dat dit niet goed is, omdat water loodmoleculen tot zich neemt. Als gevolg hiervan hebben mens en dier een te hoge loodinname.

Sinds bekend is dat lood in leidingsystemen nadelige gevolgen heeft, zijn regels opgesteld. Zo geldt in de professionele installatiesector een algemene verplichting dat bij het tegenkomen van loden leidingen deze leidingen direct vervangen moeten worden. Toch zijn er vandaag de dag nog altijd loden leidingen aanwezig, bijvoorbeeld in oude gebouwen als huizen en scholen. In sommige gevallen is het technisch gezien niet haalbaar om alle leidingen te vervangen. Op die plekken heb je als bewoner / drinkwatergebruiker dus een probleem.

Hoeveel lood is aanvaardbaar?

In Nederland is een drinkwaterwet waarin meer dan vijftig parameters aan mineralen, metalen, pesticides en andere stoffen staan vermeld, waaraan ons drinkwater moet voldoen. Een daarvan is lood (PB82). Het is wenselijk om zo min mogelijk lood in drinkwater te hebben, maar wettelijk gezien mag er maximaal 10 μg/l lood in ons drinkwater zitten. In de praktijk zijn in verschillende huizen metingen gedaan van 100 μg/l tot 160 μg/l lood in het drinkwater. Tien tot zestien keer de overschrijding van de norm!

Voor dit probleem is uiteraard een oplossing. Het loodgehalte kan sterk naar beneden worden gebracht. Om dat aan te tonen heeft Druppa een test uitgevoerd.

De oplossing: het Druppa waterfilter

Om de werking van het Druppa waterfilter aan te tonen, is een test uitgevoerd waarvoor eerst gelood water is gemaakt. Dit is gebeurd door water enkele uren in contact te brengen met lood. Voor dit lood is gebruikgemaakt van oude leidingen, waardoor de opname in het water gelijk is aan cases in de praktijk. Het loodgehalte kwam hierbij uit op 800 μg/l tot 300 μg/l. Met gebruik van het Druppa waterfilter is 95% tot 98% van alle (zware) metalen, waaronder het lood, verdwenen. In een worstcasescenario komt de loodhoeveelheid bij gebruik van een Druppa waterfilter uit op c.a. 8 μg/l. Daarmee komt de loodhoeveelheid bij gebruik van een Druppa waterfilter uit onder de gestelde norm.

Wateranalyse Druppa

Overzicht lood per liter water

Heeft u een vraag? Neem contact op met de dealer bij u in de buurt!

Heeft u interesse in een Druppa waterfilter of -koeler? Of heeft u een vraag? De dealer in uw regio staat klaar om u van passend advies te voorzien.

Vind uw dealer