AD: Nieuw probleem na stikstof: vervuild water dreigt het land op slot te zetten

Artikel

Nieuw probleem na stikstof: vervuild water dreigt het land op slot te zetten

Nederland dreigt verder op slot te gaan door de slechte waterkwaliteit. Net als door stikstof dreigt de landbouw en de bouw van huizen in de knel te komen door te vieze sloten en rivieren.Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur dat vanmiddag wordt gepresenteerd, zo bevestigen bronnen tegenover deze nieuwssite. De waterkwaliteit van zowel het grondwater als het oppervlaktewater (rivieren, sloten, kanalen en meren) voldoet volgens het adviescollege niet aan de Europese normen. Zo zitten er te veel chemische stoffen in het water. De doelen zijn buiten bereik, aldus bronnen die kennis hebben van het advies.

Lees meer over dit artikel

Reactie van Druppa

Het gaat hier over oppervlaktewater en grondwater. Dat heeft toch niets met mijn drinkwater te maken? Maar dat ligt toch iets anders. Vervuiling van oppervlakte en bronwater heeft wel degelijk te maken met de kwaliteit van ons drinkwater. Ons drinkwater wordt gewonnen uit oppervlaktewater en bronwater. Dit wordt door drinkwaterbedrijven opgepompt en gefilterd. De Nederlandse richtlijnen zijn streng en worden strenger de komende jaren. Zo zijn vergunningen voor lozingen in oppervlaktewater en normen voor drinkwater onlangs aangescherpt en spreekt men met verschillende buurlanden zelfs over een verbod op PFAS.

Steeds meer vervuiling en strengere eisen vormen een zware uitdaging voor drinkwaterbedrijven. Op 21 december 2022 zijn er nieuwe richtlijnen gepubliceerd in ons drinkwaterbesluit. O.a. de som van PFAS is hierin opgenomen, echter is dit pas per 2026 van kracht. Gaat het dan slecht met ons drinkwater? We hebben nog steeds prima drinkwater in Nederland en kunnen het veilig drinken, aldus het RIVM. Helaas ontstaat er steeds meer twijfel en het is niet meer zo vanzelfsprekend dat het altijd van de beste kwaliteit is. Kies voor de heldere keuze in water.

Drinkwaterbesluit 21-12-2022: Som van PFAS 0,10 μg/l: (Deze norm wordt van kracht op 12 januari 2026.)

Onderzoekt laat weten dat de rijksoverheid toegeeft dat er PFAS in het drinkwater zit. Lees hier: ‘Zitten er PFAS in het drinkwater?’