PFAS! Is ons drinkwater nog wel veilig?? Is ons voedsel nog wel veilig?

In de media

PFAS crisis. IS ons drinkwater nog wel veilig? Is ons voedsel nog wel veilig?

Het antwoord

De overheid geeft vergunningen om chemicaliën te lozen in onze natuur!

De overheid geeft vergunningen om chemicaliën te lozen in onze natuur. Hiervan gaan mijn haren overeind staan! Waar zijn we mee bezig vraag ik mezelf alweer af. Op de website denederlandegrondwet.nl staat het volgende:

“De overheid moet maatregelen nemen om de volksgezondheid te bevorderen. De wetgever heeft daarom een aantal wetten gemaakt zoals de Gezondheidswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet publieke gezondheid. 

Artikel 22 uit de onze gezondheidswet luidt:

“De Gezondheidsraad heeft tot taak Onze Ministers en de beide kamers der Staten-Generaal voor te lichten over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)onderzoek door middel van het uitbrengen van rapporten.”

Natuurlijk begrijp ik ook dat dit een heel lastig vraagstuk is. We hebben het immers zelf gecreëerd. Als wij die PFAS-producten niet nodig denken te hebben en dus niet kopen hoeven ze ook niet gemaakt te worden. Maar ja een pan moet nou eenmaal een antiaanbaklaag hebben en als je je nieuwe schoenen niet inspuit met PFAS zijn ze niet waterdicht en vuilafstotend.

Drinkwaterbedrijven filteren ons water gelukkig al best goed. Ze hebben zich te houden aan de normen die gesteld zijn door de overheid. Ja inderdaad dezelfde overheid die vergunningen afgeeft om ons drinkwater te vervuilen. De normen geven grenzen aan. De stoffen mogen erin zitten maar niet te veel. Drinkwater uit flessen de oplossing?

Aan de veiligheid van voedsel kunnen wij niets veranderen, maar de zuiverheid van drinkwater in uw huis kunt u wel veranderen. ‘Ik drink al meer dan 50 jaar water uit de kraan en ben er nog niet dood aan gegaan, maar kies nu toch voor iets anders.’ vertelde een klant onlangs. Bangmakerij om iets te verkopen? Gelukkig leven we in een vrij land en mag ieder zijn of haar mening hebben en keuzes maken. Maak vooral zelf de keuze dan is er geen goed of fout.